“Diaspora” Mural by Murad Subay, Paris, Feb. 2023

Diaspora, mural by Murad Subay, Paris 6th Feb. 2023

“Diaspora” mural
Dedicated to all generations of diaspora, around the world.
On a wall at rue Ordener, Paris. February 6, 2013

جدارية “شتات”
إهداء لكل أجيال الشتات, حول العالم.
على جدار في شارع “اوردونيه”, باريس. 6 فبراير 2013